Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придб., зберіг., реаліз. (від-пуск), використ. прекурсо-рів Спис.2 таб.IV) «Пе-реліку наркот. засобів, псі-хотроп. речовин та прекурсорів» АЕ №269560 20.06.2013 Державна Служба Україны по контролю за наркотиками 20.06.2018
Опис Емiтент планує в подальшому продовжити термiн дiї даної лiцензiї.
 
Використання джерел iонiзуючого випромiнювання ОВ-050312 11.05.2011 Державний комiтет ядерного регулювання України. Пiвденно-схiдна державна iнспекцiя з ядерної та радi 11.05.2019
Опис Емiтент планує в подальшому продовжити термiн дiї даної лiцензiї.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.