Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25.06.2010 142/08/1/10 Запорiзьке територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000086029 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 622729120 155682280 100
Опис Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених ринках. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. Акціонери публічного акціонерного товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.