Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Velbay Holdings Limited д/н 2036 КIПР" Еленiон Бiлдiнг Нiкосiя Темiстокi Дервi, 5 183931089 29.536291638329 183931089 0 0 0
Держава Україна (в особi суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi - Фонду державного майна України) 00032945 01133 м. Київ д/н м.Київ вул. Кутузова, буд. 18/9 423514923 68.009493919282 423514923 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 607446012 97.545785557611 607446012 0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.