Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 138032 104213 0 0 138032 104213
будівлі та споруди 51701 45821 0 0 51701 45821
машини та обладнання 81758 55029 0 0 81758 55029
транспортні засоби 3945 3180 0 0 3945 3180
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 628 183 0 0 628 183
2. Невиробничого призначення: 36718 37079 0 0 36718 37079
будівлі та споруди 181 163 0 0 181 163
машини та обладнання 30 18 0 0 30 18
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 36499 36895 0 0 36499 36895
інші 8 3 0 0 8 3
Усього 174750 141292 0 0 174750 141292
Опис Терміни користування основними засобами (за основними групами): будівлі та споруди - 1-50 років ; обладнання - 1-50 років; транспортні засоби - 15 років; інші - 1-20 років. Умови користування основними засобами задовiльнi. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду - 609474 тис.грн., первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду - 551204 тис.грн. Ступінь зносу на початок звітного періоду 71,33%, на кінець -74,37%. Ступінь використання ОЗ: для виробництва алюмінієвої катанки, для виробництва глинозему та технічного кремнію - ОЗ не використовуються. Сума нарахованого зносу на 31.12.2015 р. становить 409912 тис.грн. Суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулось. Обмеження на використання майна немає.