Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1
2
3
03.04.2015 06.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.04.2015 09.07.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.07.2015 09.07.2015 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
14.08.2015 17.08.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.11.2015 17.11.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.12.2015 18.12.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента