Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1
2
3
19.01.2015 19.01.2015 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
07.04.2015 08.04.2015 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
10.04.2015 14.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.12.2015 03.12.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента