Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Дергач Василь Iванович V-МА 624828 01.01.1970 0.78125
Кобзар Людмила Iванiвна VIIВК 551572 01.01.1970 0.78125
Конопацька Марiя Iванiвна V-MA 747061 01.01.1970 0.78125
Меркулова Єлизавета Борисiвна X-MA 558198 01.01.1970 0.78125
Онiкiєнко Тетяна Василiвна VIIMA 719978 01.01.1970 0.78125
Осауленко Марiя Володимирiвна II-MA 603466 01.01.1970 0.78125
Остахнович Владислав Георгiйович VI-MA 606607 01.01.1970 0.78125
Сергеєва Ольга Олексiївна МЕ 861861 01.01.1970 93.75
Телеш Вячеслав Петрович VIIБК 533324 01.01.1970 0.78125
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.