Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Голова Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сергеєва Ольга Олексiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ861861 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4)Рік народження** 1955
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 23
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.05.2011, 10 рокiв
9)Опис Згiдно Статуту

1)Посада Заступник голови Правлiння з економiка, кадрiв та режиму
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiєвська Єлiзавета Євгенiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН940015 Ленiнградськи РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4)Рік народження** 1953
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 23
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** -
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.05.2011, 10 рокiв
9)Опис Згiдно Статуту

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.