Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПАТ "Укрбудiнвестбанк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 26547581
Місцезнаходження 01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, 30В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 213
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональний банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 044-364-34-90
Факс -
Вид діяльності Банкiвська установа
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВ "Стандарт"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 31954068
Місцезнаходження 04070, мiсто Київ, Вулиця Iллiнська, 8, п. 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 572016
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон -
Факс -
Вид діяльності Депозитарна установа
Опис -