Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1970 28.04.2016 01.01.1970 28.04.2016
Дата виплати дивідендів 01.01.1970 28.04.2016 01.01.1970 28.04.2016
Опис За рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв девiденди направляються на розвиток пiдприємства