Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Булик Iгор Iванович КВ 995945 26.06.2002 Галичним РВ УМВСУ у Львiв.обл. 21.01.1999 2014618 41.502575 2014618 0 0 0
Цебенко Олександр Йосипович КС 653229 16.09.2008 Залізничним РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 26.01.1999 688452 14.182605 688452 0 0 0
Кудрик Олег Михайлович КВ 687647 14.08.2000 Галицьким РВ УМВСУ у Львiвськiй обл. 28.03.2005 573733 11.819311 573733 0 0 0
Усього 3276803 67.504491 3276803 0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.