Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.12.2019 13:16:02
Дата здійснення дії: 23.12.2019
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
Код за ЄДРПОУ:  05839888
Текст повідомлення: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (Код за ЄДРПОУ: 05839888, 3.Місцезнаходження: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, Сметанiна, буд. 3-А, 4.Міжміський код, телефон та факс: +38(044) 390-52-71, 5.Електронна поштова адреса: office@ukrinkom.com.ua) (надалі – Товариство) на виконання п. 11 розділу І «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826 (зі змінами та доповненнями) повідомляє про спростування недостовірної особливої інформації, що була розміщена - 23.12.2019 р. у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та подана до НКЦПФР  (Вих.: 21.12.2019, №7, Вх.: 23.12.2019 11:47:37, №92073) про виникнення особливої інформації емітента: «Відомості про зміну складу посадових осіб емітента», у зв’язку з виявленням технічної помилки, допущеної в тексті, а саме виправлено дату виникнення події на 20.12.2019 (замість невірно вказаної 20.04.2019). У зв’язку з цим, особлива інформація що була розміщена - 23.12.2019 р. у загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та подана до НКЦПФР  (Вих.: 21.12.2019, №7, Вх.: 23.12.2019 11:47:37, №92073) є недостовірною.

Виправлена Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента про зміну складу посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ»  була розкрита в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та подана до НКЦПФР 23.12.2019 о 12:59:22, №92126.