Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00194122
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"
Дата, на яку складено інформацію: 03.02.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися