Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  25.03.2020 17:31:01
Дата здійснення дії: 25.03.2020
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ»
Код за ЄДРПОУ:  05839888
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (далі також – Товариство), код за ЄДРПОУ 05839888 місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, буд. 3-А, повідомляє, що 24.02.2020 р. у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті Товариства було розміщено повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 27 березня 2020 року.

Відповідно до пп. 2 п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на усій території України встановлено карантин з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р.  та заборонено з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів, складеного Національним Депозитарієм України   станом на 20.02.2020 р.,  загальна кількість акціонерів Товариства становить 30  (тридцять) осіб, що значно більше  ніж 10 (десять) осіб, що унеможливлює проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 27 березня 2020 року.

25 березня 2020 року Наглядова рада Товариства (Протокол № 2 від 25 березня 2020 року)  прийняла рішення про скасування проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (скликаних на  27 березня 2020 року), у зв’язку з введеним карантином  з 12 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р.  та забороною з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. 

 

Керуючись вищезазначеним  рішенням Наглядової ради Товариства, згідно вимог чинного законодавства України:

  • річні загальні збори акціонерів Товариства, скликані на 27 березня 2020 року, скасовуються;
  • повідомлення про  проведення річних загальних акціонерів Товариства 27 березня 2020 р., розміщене 24.02.2020 р. у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на веб-сайті Товариства, вважати нечинними.
  • питання признання чергових (річних) загальних зборів Товариства  буде розглянуте після закінчення періоду карантину.
  • про дату проведення чергових (річних) загальних зборів ПАТ «УКР/ІН/КОМ» акціонери товариства будуть повідомленні додатково у встановленому законодавством та Статутом порядку.

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"