Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  18.02.2021 15:39:02
Дата здійснення дії: 17.02.2021
Вид інформації:  Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
Код за ЄДРПОУ:  22048622
Текст повідомлення: 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 18 лютого 2021 року отримало від акціонера - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ" Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті http://www.ztoe.com.ua/documents 18.02.2021р.

 

Вих. №35/0/1-21

Від 17.02.2021р.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп.30

 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8

Повідомлення про набуття права власності

на домінуючий контрольний пакет акцій

 

                Відповідно до ч. 2 ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 33947089, як Уповноважена особа згідно Договору про спільні дії від 17.02.2021р. повідомляє, що внаслідок укладення Договору про спільні дії від 17.02.2021р., особи, що діють спільно, сукупно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 22048622.

1. Кількість акцій Товариства, що належали особі, яка стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета акцій, її афілійованим особам та третім особам, що діють спільно, до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства:

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» належало 21 035 122 штук акцій, що становить 17,1857% статутного капіталу Товариства;

- компанії VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.) належало 92 482 047 штук акцій, що становить 75,5581% від статутного капіталу Товариства;

- ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» належало 14 штук акцій, що становить 0,00001% статутного капіталу Товариства;

- Лавренку Миколі Миколайовичу належало 2 штуки акцій, що становить 0,000001% статутного капіталу Товариства.

- Ваніній Інні Володимирівні належало 3 144 215 штук акцій, що становить 2,5688% статутного капіталу Товариства.

 

2. Структура власності особи та її афілійованих осіб додається до цього Повідомлення.

 

3. Ціна, передбачена п.1та 2 ч. 5 ст. 652 Закону України «Про акціонерні товариства»:

 

1) найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – 1,85 грн. (одна гривня 85 копійок) за одну просту іменну акцію Товариства;

2) опосередкованого набуття права власності на акції Товариства по найвищій ціні, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи - не відбувалось.

 

4. Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства – дата укладення Договору про спільні дії від 17.02.2021р.

 

Між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» та Ваніною Інною Володимирівною укладено Договір про спільні дії від 17.02.2021р., відповідно до якого ТОВАРИСТВОЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» виступає Уповноваженою особою - суб’єктом реалізації прав та обов’язків передбачених ст. 65Закону України «Про акціонерні товариства».

 

5. Депозитарна установа, в якій відкрито рахунок у цінних паперах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

Найменування та реквізити депозитарної установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 31810610, місцезнаходження 01601, м. Київ, провулок Госпітальний 4-б, кім. 238.

Реквізити рахунку у цінних паперах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ»: № 402784-UA40700380.

 

Відповідно до п.1ч.9 ст.65 та ч.1 ст.655 ЗУ «Про акціонерні товариства» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» не повинно реалізовувати норми, передбачені ст.65 ЗУ «Про акціонерні товариства».

 

Додатки:

1. Структура власності особи та її афілійованих осіб;

2. Копія Договору про спільні дії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» та Ваніною Інною Володимирівною від 17.02.2021р.;

3. Виписка про стан рахунку в цінних паперах по рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ»;

4. Виписка про стан рахунку в цінних паперах по рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»;

5. Виписка про стан рахунку в цінних паперах  по рахунку компанії VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.);

6. Виписка про стан рахунку в цінних паперах по рахунку Лавренка Миколи Миколайовича;

7. Виписка про стан рахунку в цінних паперах по рахунку Ваніної Інни Володимирівни.

 

Уповноважена особа

ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ»

в особі Президента                                                                                                      Лавренко М.М.

 

 

Додаток до Повідомлення  про набуття права власності

на домінуючий контрольний пакет акцій АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

Структура власності
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 17.02.2021 року

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій

Участь особи в товаристві, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ», місцезнаходження 01601, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а, код ЄДРПОУ 33947089

ЮО

2*

17,1857%

75,5582%

 (опосередковано через ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В., Лавренко М.М.)

92,7439%

Yaroslavskaya Marina / Ярославська Марина, громадянство Німеччина, місце проживання Німеччина, м. Берлін;

Vilis Dambins/ Віліс Дамбінс , громадянство Латвія, місце проживання Латвія, м. Рига;

Valts Vigants/ Валтс Вігантс, громадянство Латвія, місце проживання Латвія, м. Юрмала;

Arturs Altbergs/ Артурс Альтбергс, громадянство Латвія, місце проживання Латвія, м. Сігулда;

Oleg Sizerman/ Олег Сізерман, громадянство Німеччина, місце проживання Німеччина, м. Берлін

-

2

Ваніна Інна Володимирівна, населений пункт місця проживання с. Крюківщина

ФО

2

2,5688%

-

2,5688%

Ваніна Інна Володимирівна, населений пункт місця проживання с. Крюківщина

3 144 215

3

VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.), місцезнаходження: Keizersgracht 62/64, 1015 CS, Аmsterdam, Netherland (Кайзерсграхт 62-64, 1015CS Амстердам, Нідерланди), реєстраційний номер 34167415

ЮО

4

75,5581%

17,1858% (опосередковано через ТОВ «ВС ГРУП МЕНДЖМЕНТ», ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», Лавренко М.М.)

 

92,7439%

Yaroslavskaya Marina / Ярославська Марина, громадянство Німеччина, місце проживання Німеччина, м. Берлін;

Vilis Dambins/ Віліс Дамбінс , громадянство Латвія, місце проживання Латвія, м. Рига;

Valts Vigants/ Валтс Вігантс, громадянство Латвія, місце проживання Латвія, м. Юрмала;

Arturs Altbergs/ Артурс Альтбергс, громадянство Латвія, місце проживання Латвія, м. Сігулда;

Oleg Sizerman/ Олег Сізерман, громадянство Німеччина, місце проживання Німеччина, м. Берлін

-

4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а, код ЄДРПОУ 43203663

ЮО

4

0,00001%

94,74389% (опосередковано через ТОВ «ВС ГРУП МЕНДЖМЕНТ», VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В., Лавренко М.М.)

92,7439%

Yaroslavskaya Marina / Ярославська Марина, громадянство Німеччина, місце проживання Німеччина, м. Берлін;

Vilis Dambins/ Віліс Дамбінс , громадянство Латвія, місце проживання Латвія, м. Рига;

Valts Vigants/ Валтс Вігантс, громадянство Латвія, місце проживання Латвія, м. Юрмала;

Arturs Altbergs/ Артурс Альтбергс, громадянство Латвія, місце проживання Латвія, м. Сігулда;

Oleg Sizerman/ Олег Сізерман, громадянство Німеччина, місце проживання Німеччина, м. Берлін

-

5

Лавренко Микола Миколайович, населений пункт місця проживання м. Київ

ФО

4

0,000001%

92,743899 %  (опосередковано через ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. (ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.) та ТОВ «ВС ГРУП МЕНДЖМЕНТ»)

92,7439%

-

-

 

 

Уповноважена особа

ТОВ «ВС ГРУП МЕНДЖМЕНТ»

в особі Президента                                                                               Лавренко М.М.

 

 

В.о. Голови Правління АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"                                                             Нагірняк О.Д.