Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  16.04.2019 14:04:03
Дата здійснення дії: 16.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Астра Люкс"
Код за ЄДРПОУ:  19255777
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСТРА ЛЮКС»

(код ЄДРПОУ 19255777, місцезнаходження: 03061, м. Київ, вул. Бориславська, 54)

Повідомляє, що 17 травня 2019 року о 18:00 відбудуться Загальні збори акціонерів, за адресою: пр.Науки,33, м.Київ, 03028

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018р. та затвердження балансу.

Проект рішення: Визнати фінансово-господарську діяльність підприємства задовільною та звіт голови Правління за 2018рік затвердити. Баланс підприємства за 2018р. затвердити

 

  1. Розподіл річного прибутку підприємства.

Проект рішення:  Нерозподілений прибуток направити в фонд розвитку підприємства. Дивіденди не виплачувати.

 

  1. Звіт ревізора.

Проект рішення: Звіт ревізора за 2018р. Затвердити.

 

4. Визначення основних напрямків діяльності підприємства на 2019р.

Проект рішення: Основні напрямки діяльності підприємства на 2019рік затвердити:

4.1. Для своєчасного і в повному обсязі виконання умов договорів постачання продукції підприємства за державні кошти здійснювати наступне:

- регулярна участь у закупівлях на постачання(забезпечення) держструктурам речового майна(форменого одягу) з постійним поступовим збільшенням обсягів власного виробництва; з метою оптимізації та з урахуванням особливостей участі підприємства у закупівлях щодо постачання речового майна(форменого одягу) з окремим дорученням голові Правління підписання й візування всіх цінових пропозицій, додатків до них, пояснень тощо з правом передоручення у випадку необхідності такого підписання й візування заступникам голови Правління, укладення й підписання всіх фінансово-господарських документів, всіх господарських договорів, договорів постачання, укладених за результатами акцептування пропозиції підприємства, на необмежену суму і строк на розсуд голови Правління, угод на забезпечення пропозиції підприємства на відповідні суми й строки на її розсуд з визначенням будь-яких істотних умов всіх зазначених договорів на її розсуд, з внесенням всіх без винятку змін до договорів щодо їх обсягу, строків, відсотків тощо;

- для протидії економічній кризі застосування всіх можливих заходів із залучення нових замовників продукції підприємства шляхом участі у призначених державних закупівлях з постачання речового майна(форменого одягу) з подальшим укладенням договорів постачання, що надасть змогу збереження трудового потенціалу підприємства, в першу чергу працівників робітничих професій, і освоєння нових видів продукції та інших необхідних дій у відповідності до положень Статуту.

4.2. Для своєчасного і в повному обсязі виконання умов договорів постачання речового майна за державні кошти та для прискорення придбання сировини, матеріалів, оперативної виплати заробітної плати, перерахування податків, зборів, поповнення обігових коштів підприємства:

- укладення договору на користування овердрафтом в обслуговуючому банку на 11,0млн.грн. і більший обсяг за необхідністю строком на 12місяців з можливим за необхідністю збільшенням ліміту строком на 12місяців в обслуговуючому банку, для чого голові Правління О.О.Сергеєвій укласти відповідні додаткові угоди;

- доручення голові Правління О.О.Сергеєвій укладення нових кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, поруки на необхідну суму й строк на її розсуд у випадку виробничої необхідності на таке;

- вжиття всіх належних й можливих заходів з недопущення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємства.

4.3. Здійснення з метою подальшого розвитку підприємства при можливості протягом наступних років ремонтно-будівельної діяльності за наступними напрямками:

- з метою вдосконалення власних виробничих приміщень гол.інж.Г.В.Попрузі продовжити оформлення проекту реконструкції виробничих приміщень підприємства за адресами по вул.Бориславська,54 та Новопольовій,97а, оформлення у БТІ м.Києва оновлених техпаспортів на зазначені приміщення;

- при необхідності проводити необхідні поточні ремонти у виробничих приміщеннях №1(вул.Бориславська,54), №2(пр.Науки,33), №3, №4(вул.Новопольова,97а), а також закінчити поточний ремонт в орендованому приміщенні(вул.Новопольова,97а 194,1м²).

- подовжити строк дії договору оренди приміщення по пр.Науки,33 та вул.Новопольовій,97а належним чином.

4.4. У випадку створення нового ТОВ передати йому окремі напрямки діяльності та наділити відповідною частиною майна, в т.ч.основними засобами. Доручити голові Правління здійснити усі необхідні заходи для реєстрації ТОВ згідно вимог чинного законодавства, в т.ч.провести розподіл майна згідно технологічного призначення, провести пошук, обговорення умов участі у заснуванні ТОВ фізичних/ої осіб/особи, підписати необхідні для створення ТОВ документи, здійснити передачу майна (не більше 98%) новоствореним товариствам, представляти Товариство на загальних зборах засновників новоствореного ТОВ.

 

5. Про оренду та приватизацію нежитлових приміщень та земельних ділянок.

Проект рішення:  З метою збільшення обсягів випуску продукції підприємства шляхом розширення його виробничих площ затвердити можливе орендування й приватизацію нежитлового приміщення та земельної ділянки з дорученням голові Правління права на здійснення для цього відповідних дій:

5.1. З метою подальшого розвитку підприємства і розширення існуючого виробництва та організації нового в Солом’янському районі(інших регіонах міста/країни) погодити можливість розміщення нових виробничих приміщень підприємства в Солом’янському районі м.Києва(інших регіонах міста/країни) шляхом участі у конкурсах оренди приміщень з подальшим орендуванням нових нежитлових приміщень, а також шляхом викупу існуючих підприємств, нежитлових приміщень тощо м.Києва(інших регіонах країни).

5.2. Постійно приймати участь у конкурсах щодо орендування приміщень з метою організації об’єктів нового виробництва підприємства в Солом’янському районі м.Києва.

5.3. За наявністю укладеного договору оренди приміщення у Солом’янському районі м.Києва(інших регіонах міста/країни) провести за можливістю належні дії щодо викупу і приватизації такого приміщення шляхом укладення договору купівлі-продажу на нього. При необхідності провести поліпшення (відповідні ремонтні роботи, оновлення, реконструкцію тощо) орендованого приміщення з метою приведення його в стан придатний до користування, окрім цього провести належні дії щодо викупу і приватизації вже відремонтованого орендованого приміщення 194,1м² шляхом участі у конкурсі з метою укладення договору купівлі-продажу на нього.

5.4. З метою збільшення обсягів випуску продукції у випадку необхідності погодити можливість подання клопотання до КМДА м.Києва й здійснення, у випадку можливості, відповідних заходів для отримання земельної ділянки в орендне користування з дорученням голові Правління права при необхідності подати вказане клопотання, а також здійснити орендування з можливою подальшою приватизацією земельних ділянок.

 

6. Про особливості затвердження та укладення значних правочинів.

Проект рішення: В зв’язку із неможливістю визначення станом на дату проведення Загальних зборів, які значні договори укладатимуться Товариством протягом наступного поточного року, та у відповідності до норм п.3 ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" вiд 17.09.2008р. №514-VI затвердити рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів (обсяг правочинів необмежений) на наступний поточний рік, ринкова вартість майна (послуг) за якими перевищує 10(десять), 25(двадцять п’ять) і 50(п’ятдесят) відсотків (обсяг необмежений) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства з характером правочинів у відповідності до статутних завдань Товариства з дорученням голові Правління укладати (підписувати) зазначені правочини протягом не більш як одного року з правом передоручення в порядку згідно чинного законодавства України. У відповідності до норм Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту в період між зборами акціонерів затвердити погодження будь-яких правочинів рішенням(протоколом) Наглядової ради Товариства.

 

7. Про затвердження значних правочинів за звітний 2018р.

Проект рішення: Затвердити значні правочини за попередній звітний період(квітень-грудень 2018р., 2019р. до дати Загальних зборів).

 

8. Про особливості укладення кредитних угод, угод застави, договорів про надання банківських гарантій, забезпечення тендерних пропозицій, виконання умов укладених договорів тощо.

Проект рішення: Для своєчасного і в повному обсязі виконання умов договорів постачання речового майна(форменого одягу) за державні кошти та для прискорення придбання сировини, матеріалів, оперативної виплати заробітної плати, перерахування податків, поповнення обігових коштів підприємства звернутись до АТ "Український будівельно-інвестиційний банк" м.Києва, МФО 380377, (а також можливо в інші банки у випадку необхідності обраних в подальшому) із заявою про надання кредиту у вигляді овердрафту для поповнення обігових коштів підприємства та укласти договір на овердрафтове обслуговування в розмірі 11000000,00(одинадцять мільйонів)грн. з можливим за необхідністю збільшенням ліміту без обмежень (за умов необхідності) для поповнення обігових коштів строком на рік з терміном безперервного користування у 90-то кал.днів з відсотковою ставкою 24%річних. У якості забезпечення виконання зобов’язань по овердрафту пропоную погодити наступний вид забезпечення: депозитні кошти заставодавця-фізособи та поручництво фізичної особи, для чого голові Правління О.О.Сергеєвій та заст.голови Правління Л.М.Пономаренко доручити за необхідністю укладення (підписання) нових договорів і угод, кредитних угод, угод застави, іпотеки, поруки, депозитних угод, угод на забезпечення пропозиції конкурсних торгів на відповідні суми й строки на її розсуд з визначенням істотних умов зазначених договорів на її розсуд, з внесенням всіх без винятку змін до договорів щодо обсягу кредиту, відсоткової ставки, суми договорів, угод, строку користування тощо, в т.ч.передачі у заставу на її розсуд наступного майна: товарів в обороті, обладнання швейного, нерухомості(майна) Товариства або інших заставодавців-юридичних або фізичних осіб, депозитних коштів від заставодавців-юридичних або фізичних осіб, іншого майна на її розсуд тощо.

 

9. Переобрання органів управління Товариством (член Правління, Наглядова рада, Ревізор).

Проект рішення: Враховуючи задовільні результати роботи підприємства в цілому і, зокрема, з урахуванням розгляду наступного:

9.1. Діяльності Наглядової ради Товариства за попередній рік та враховуючи мету діяльності зазначеного органу і виробничі завдання Товариства, визнати її роботу задовільною у попередньо затвердженому складі без переобрання її членів з подовженням їх повноважень, але в зв’язку із звільненням члена Наглядової ради Юлдашевої В.С. обрати членом Наглядової ради заст.головного бухгалтера Титаренко Майю Анатоліївну.

9.2. Правління Товариства переобранню не підлягає станом на дату проведення Загальних зборів у відповідності до положень п.9.5 Статуту Товариства.

9.3. Ревізор Товариства переобранню не підлягає станом на дату проведення Загальних зборів у відповідності до положень п.10.1 Статуту Товариства.

 

10. Про придбання транспортних засобів.

Проект рішення: З метою своєчасного й належного виконання умов договорів постачання речового майна за державні кошти, для прискорення придбання сировини, матеріалів, комплектуючих, вирішення інших поточних господарських питань пропоную при можливості придбати підприємством необхідні транспортні засоби: легкові, вантажні малотонажні, вантажні, інші за необхідністю з подальшим користуванням підприємством власним/орендованим автотранспортом, за можливістю проводити придбання зазначених транспортних засобів за безготівковий/готівковий розрахунок або з оформленням кредиту в обраних автопідприємствах, банках тощо з дорученням голові Правління укладення (підписання) всіх видів відповідних договорів і угод, кредитних угод, угод застави, угод поруки на відповідні суми й строки на її розсуд з визначенням істотних умов зазначених договорів на її розсуд, з внесенням всіх без винятку змін до договорів щодо обсягу, відсоткової ставки, строку користування тощо, в т.ч.передачі у заставу на її розсуд всіх необхідних видів майна: товарів в обороті, обладнання швейного, нерухомості(майна) підприємства або інших заставодавців-юридичних або фізичних осіб, депозитних коштів від заставодавців-юридичних або фізичних осіб, іншого майна на її розсуд тощо.

 

 

Дата складення реєстру осіб, які мають право прийняти участь у Загальних зборах, 08.05.2019р.

Реєстрація акціонерів проводиться 15.05.2019р. з 9-00 до 10-00 за адресою: пр.Науки,33, м.Київ, 03028.

Для участі в зборах акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Ознайомлення акціонерів з матеріалами проводиться за адресою підприємства: 03061, м. Київ, вул. Бориславська, 54.

Пропозиціїдо порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн.

№ п/п

Найменування показника

За період

звітний 2018р.

попередній 2017р.

1

Усього активів

97327,0

67601,0

2

Основні засоби

16347,0

12343,0

3

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

4

Запаси

8141,0

8730,0

5

Сумарна дебіторська заборгованість

57819,0

37749,0

6

Грошові кошти та їх еквіваленти

13540,0

7845,0

7

Нерозподілений прибуток

23380,0

22017,0

8

Власний капітал

24020,0

22657,0

9

Статутний капітал

1,0

1,0

10

Довгострокові зобов’язання

49,0

6,0

11

Поточні зобов’язання

73258,0

44938,0

12

Чистий прибуток(збиток)

1363,0

1571,0

13

Середньорічна кількість акцій, шт.

1280

1280

14

К-ть власних акцій, викуплених протягом періоду, шт.

-

-

15

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

16

Чисельність працівників на кінець періоду, осіб

99

105

 

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)

Загальна кількість акцій 1280, кількість голосуючих акцій – 1280 станом на 15.04.2019 - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів. Всі акції прості іменні, інші типи акцій відсутні.

 

Телефони для довідок: (044) 497-30-00.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб сайті https://smida.gov.ua/site/id/2667.

 

 

Заст.голови Правління

ПрАТ "Астра Люкс"                                                                                                         Є.Є.Андрієвська