Ми робимо
інформацію доступною
Щоденні дані для розміщення інформації в ЗБД РЦП для фондових бірж
Код за ЄДРПОУ фондової біржі: 33718227
Найменування фондової біржі: ПАТ "ФБ "Перспектива"
Дата, на яку складено інформацію: 21.09.2021
Склад інформації
Інформація про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з емісійними цінними паперами на фондовій біржі Подивитися
Інформація про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі Подивитися