Ми робимо
інформацію доступною
Нерегулярна звітність рейтингового агентства
Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства: 37413337
Повне найменування уповноваженого рейтингового агентства: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"
Дата, на яку складено інформацію: 21.09.2021
Склад інформації
Інформація про зміни у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку Подивитися