Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32359108
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Господарська діяльність, пов'язана зі створенням об'єктів архітектури АЕ №181333 23.10.2012 Державна архітектурно-будівельна інспекція України. 23.10.2017
Опис Термін дії виданої ліцензії продовжено. Відповідно до статті 5 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"" (далі - Закон), ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.
 
Користування надрами 3618 29.12.2004 Державна служба геології та надр України 29.12.2018
Опис Термін дії виданої ліцензії продовжено. Відповідно до статті 5 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"" (далі - Закон), ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.
 
Користування надрами 3619 29.12.2004 Державна служба геології та надр України 29.12.2018
Опис Термін дії виданої ліцензії продовжено. Відповідно до статті 5 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"" (далі - Закон), ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.
 
Користування надрами 3620 29.12.2004 Державна служба геології та надр України 29.12.2018
Опис Термін дії виданої ліцензії продовжено. Відповідно до статті 5 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"" (далі - Закон), ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.
 
Користування надрами 4178 28.12.2006 Державна служба геології та надр України 28.12.2023
Опис Д/н
 
Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом. АЕ № 266360 14.08.2013 Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті. 31.07.2023
Опис Д/н
 
Медична практика АЕ №196216 22.11.2012 Міністерство охорони здоров'я України 22.01.2023
Опис Термін дії виданої ліцензії (дозвілу) буде продовжено
 
Вибухові роботи 298.11.30 20.12.2011 Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки 20.12.2016
Опис Термін дії виданої ліцензії продовжено. Відповідно до статті 5 Закону України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"" (далі - Закон), ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.
 
Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно - технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації АЕ №285992 15.01.2014 Міністерство освіти і науки України 27.12.2021
Опис Термін дії ліцензії безстроковий
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.