Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30664834
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, місто Київ, Вулиця Тропініна, 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 0445910101
Факс 0445910400
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Вид послуг, які надає особа: обслуговування емісії цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю " Міжнародний фінансовий аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 37024556
Місцезнаходження 03179, Київ, вулиця Єфремова,9 кв.5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності номер свідоцтва 4352
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.03.2010
Міжміський код та телефон 0503845758
Факс д/н
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис аудиторська фірма надає аудиторські послуги для емітента

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКМА"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 24077020
Місцезнаходження 01042, місто Київ, вулиця Лумумби, 4/6, корп. В оф.820
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263342
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2013
Міжміський код та телефон 0442061150
Факс д/н
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Вид послуг, які надає особа: обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 21626809
Місцезнаходження 04053, місто Київ, вулиця Обсерваторна, 17 літера А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2011
Міжміський код та телефон д/н
Факс д/н
Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Опис Вид послуг, які надає особа: страхові послуги емітетнту