Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21379736
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
Загальні збори акціонерів Головний орган управління Акціонери згідно реєстру акціонерів
Наглядова рада Складається з Голови Наглядової ради та двох членів Наглядової ради. Обирається Загальними зборами акціонерів на три роки Голова Наглядової ради Хотинська Олеся Сергіївна Член Наглядової ради Хотинський Дмитро Юрійович Член Наглядової ради Хотинський Юрій Олегович
Директор Одноосібний орган управління Хотинський Олексій Юрійович