Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32359108
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
27.05.2019 31.05.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.07.2019 18.07.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
06.12.2019 09.12.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента