Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21379736
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ТОВ "Бул-Спред" 30070412 18002 Значення УКРАЇНА" відсутнє в довіднику 45 71000 - м.Черкаси вул.Слави, 11, к.4 1724773 24.999985505347 1724773
ПСП "Нива" 03793478 19926 71000 Чорнобаївський Лукашівка 513960 7.449671667129 513960
СКВ "Міжгір'я" 03793550 19951 71000 Чорнобаївський Скородистик 438760 6.359673789146 438760
ТОВ "ім Шевченка" 03793596 19970 71000 Чорнобаївський Москаленки 351160 5.089942218517 351160
СТОВ "Дніпро" 03793573 19963 71000 Чорнобаївський Васютинці 409800 5.939908648901 409800
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Хотинський Олексiй Юрiйович 2458044 35.62849393602 2458044
Хотинська Олеся Сергiївна 659976 9.56612286595 659976
Усього 6556473 95.033798631009 6556473

_______________

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).