Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 3 квартал 2020 року
Назва: ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"
ЄДРПОУ: 14307794
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2020

Інформація про випуски акцій емітента


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20.04.2011 205/1/11 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000143135 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 135 2077990 280528650 100
Опис Протягом 3 кварталу 2020 року на зовнішніх і внутрішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась у зв'язку із забороною на підставі Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 73548378 від 20.04.2018 року. Рішенням Операційного управління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 27.09.2018 року№ 180927/00002 цінні папери АТ "МОТОР СІЧ", а саме акції іменні прості, форма існування бездокументарна, код ISIN UA4000143135, номінальна вартість 1 акції 135 грн. У кількості 2077990 шт. Переведені з 01.10.2018 р. З Біржового реєстру ПАТ «Фондова біржа ПФТС» до Списку позалістингових цінних паперів на підставі п.5.26.4. Правил торгівлі ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, рівень лістингу яких змінився, до загальної кількості цінних паперів - 100 %. Рішенням Котирувальної комісії ПАТ «Українська біржа» №1988 від 27.09.2018 року цінні папери АТ "МОТОР СІЧ", а саме акції іменні прості, форма існування бездокументарна, код ISIN UA4000143135, номінальна вартість 1 акції 135 грн. У кількості 2077990 шт. З 28.09.2018 р. Виключено з Біржового реєстру АТ «Українська біржа» та переведено в категорію позалістингові цінні папери Біржового списку на підставі п. 17.3 Правил торгівлі АТ «Українська біржа». Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, рівень лістингу яких змінився, до загальної кількості цінних паперів - 100 %. Прості іменні акції АТ "МОТОР СІЧ", номінальною вартістю 135 грн. Кожна перебувають в категорії позалістингові цінні папери Біржового списку на підставі п. 17.3 Правил торгівлі АТ Українська біржа» та в Списку позалістингових цінних паперів на підставі п.5.26.4. Правил торгівлі ПАТ Фондова біржа ПФТС» Протягом звітного періоду емітент не здійснював додаткової емісії акцій.