Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22927045
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Центренерго"
Дата, на яку складено інформацію: 09.01.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.01.2020 обрано Голова Наглядової ради ПАТ "Центренерго" Слепкань Сергій Петрович - 0
Зміст інформації:
09.01.2020 рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №1/2020) Слепканя Сергія Петровича обрано Головою Наглядової ради ПАТ "Центренерго".
Слепкань С.П. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє (розмiр пакету акцiй становить 0 вiдсоткiв). Строк на який призначено - 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради загальними зборами (з 25.04.2017). Повноваження Голови Наглядової ради Товариства можуть бути припинені з підстав передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:
09.2015 - 12.2015 - голова правління ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ";
04.2014 - 11.2014 - директор ГПУ "Полтавагазвидобування".
Рiшення Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №1/2020 від 09.01.2020) не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ "Центренерго".
09.01.2020 обрано Заступник Голови Наглядової ради ПАТ "Центренерго" Шевчук Олеся Михайлівна - 0
Зміст інформації:
09.01.2020 рiшенням Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №1/2020) Шевчук Олесю Михайлівну обрано Головою Наглядової ради ПАТ "Центренерго".
Шевчук О.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє (розмiр пакету акцiй становить 0 вiдсоткiв). Строк на який призначено - 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради загальними зборами (з 25.04.2017). Повноваження заступника Голови Наглядової ради Товариства можуть бути припинені з підстав передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".
Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
19.08.2019 по теперішній час - заступник директора Юридичного департаменту - начальник Управління правового забезпечення;
03.03.2018 - 18.08.2019 - заступник директора Юридичного департаменту - начальник відділу правової експертизи нормативно-правових актів;
13.02.2017 - 02.03.2018 - заступник начальника Управління представництва інтересів Фонду в судах - начальник відділу правової експертизи нормативно-правових актів Юридичного департаменту;
04.03.2016 - 12.02.2017 - заступник начальника Управління представництва інтересів Фонду в судах Юридичного департаменту;
15.09.2014 - 03.03.2016 - начальник відділу правової експертизи нормативно-правових актів Управління правового забезпечення.
Рiшення Наглядової ради ПАТ "Центренерго" (протокол №1/2020 від 09.01.2020) не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб ПАТ "Центренерго".