Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 24714833
Повне найменування емітента: Закрите акцiонерне товариство "РУР ГРУП С.А."
Дата, на яку складено інформацію: 04.04.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
04.04.2020 припинено повноваження Голова наглядової ради Слiвнов Володимир Володимирович 0 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2020 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради, припинено повноваження Голова наглядової ради Слiвнов Володимир Володимирович, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 03.06.2011 р. по 04.04.2020 р. (останнє переобрання - 14.04.2017р.) Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
04.04.2020 припинено повноваження Член наглядової ради Рене Курманн 0 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2020 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради, припинено повноваження Член наглядової ради Рене Курманн, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 03.06.2011 р. по 04.04.2020 р. (останнє переобрання - 14.04.2017р.) Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
04.04.2020 припинено повноваження Член наглядової ради Прокопенко Надiя Анатолiївна 0 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2020 року, в зв'язку iз закiнченням строку повноважень наглядової ради, припинено повноваження Член наглядової ради Прокопенко Надiя Анатолiївна, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 14.04.2017 р. по 04.04.2020 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
04.04.2020 обрано Член наглядової ради Слiвнов Володимир Володимирович 0 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2020 року, в зв'язку iз обранням наглядової ради на новий строк, обрано Член наглядової ради Слiвнов Володимир Володимирович, розмiр пакета акцiй: 0%. Обраний як представник акцiонера РУР ГРУП С.А. (розмiр пакета акцiй: 2,16%). Протягом останнiх 5 рокiв iнших посад не займав. На посаду обраний на строк 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
04.04.2020 обрано Член наглядової ради Рене Курманн 0 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2020 року, в зв'язку iз обранням наглядової ради на новий строк, обрано Член наглядової ради Рене Курманн, розмiр пакета акцiй: 0%. Обраний як представник акцiонера АТ "Квалiворлд Холдiнг ЛТД" (розмiр пакета акцiй: 48,92%). Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: директор АТ "Квалiворлд Холдiнг ЛТД". На посаду обраний на строк 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
04.04.2020 обрано Член наглядової ради Прокопенко Надiя Анатолiївна 0 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення наглядової ради вiд 04.04.2020 року, в зв'язку iз обранням наглядової ради на новий строк, обрано Член наглядової ради Прокопенко Надiя Анатолiївна, розмiр пакета акцiй: 0%. Обрана як представник акцiонера ФАВОН АССЕТС КОРП. (розмiр пакета акцiй: 48,92%). Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: секретар Адвокатського об'єднання "Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i Партнери". На посаду обрана на строк 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
04.04.2020 обрано Голова наглядової ради Слiвнов Володимир Володимирович 0 0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення наглядової ради Товариства вiд 04.04.2020 року, в зв'язку iз обранням нового складу наглядової ради на новий строк, обрано наглядової ради Слiвнов Володимир Володимирович, розмiр пакета акцiй: 0%. Обраний як представник акцiонера РУР ГРУП С.А. (розмiр пакета акцiй: 2,16%). Протягом останнiх 5 рокiв iнших посад не займав. На посаду обраний на строк 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.