Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 35960913
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 30.03.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.03.2021 звільнено Заступник директора Кредитного департаменту, член Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" Голеня Олександр Євгенович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 30.03.2021 (протокол №2021033001) призначено з 01.04.2021:
- Голеню Олександра Євгеновича виконуючим обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК";
- Руднєва Олексія Миколайовича на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".
Вказане рішення набирає чинності з 31.03.2021.
Голеня Олександр Євгенович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; акцiями емiтента не володiє (частка у статутному капiталi емiтента 0%); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на посадi заступника директора Кредитного департаменту, члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" перебував з 03.01.2020; строк, на який призначено виконуючим обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", не визначено; протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: заступника директора Кредитного департаменту, члена Правлiння, директора Кредитного департаменту, члена Правлiння, директора Кредитного департаменту, начальника Кредитного управлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".
Руднєв Олексiй Миколайович: володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 24758875 грн. (частка у статутному капiталi емiтента 8,701368%); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на посадi виконуючого обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" перебував з 01.10.2020; на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" призначений (вiдповiдно до Статуту емiтента) строком на 3 роки; ранiше займав посади: виконуючого обов'язки Голови Правління, Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"; директора Центру роздрiбного бiзнесу АТ "Банк "Фiнанси та Кредит".
30.03.2021 звільнено Виконуючий обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" Руднєв Олексій Миколайович - 8.701368
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 30.03.2021 (протокол №2021033001) призначено з 01.04.2021:
- Голеню Олександра Євгеновича виконуючим обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК";
- Руднєва Олексія Миколайовича на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".
Вказане рішення набирає чинності з 31.03.2021.
Голеня Олександр Євгенович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; акцiями емiтента не володiє (частка у статутному капiталi емiтента 0%); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на посадi заступника директора Кредитного департаменту, члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" перебував з 03.01.2020; строк, на який призначено виконуючим обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", не визначено; протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: заступника директора Кредитного департаменту, члена Правлiння, директора Кредитного департаменту, члена Правлiння, директора Кредитного департаменту, начальника Кредитного управлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".
Руднєв Олексiй Миколайович: володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 24758875 грн. (частка у статутному капiталi емiтента 8,701368%); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на посадi виконуючого обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" перебував з 01.10.2020; на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" призначений (вiдповiдно до Статуту емiтента) строком на 3 роки; ранiше займав посади: виконуючого обов'язки Голови Правління, Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"; директора Центру роздрiбного бiзнесу АТ "Банк "Фiнанси та Кредит".
30.03.2021 призначено Заступник Голови Правління, член Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" Руднєв Олексій Миколайович - 8.701368
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 30.03.2021 (протокол №2021033001) призначено з 01.04.2021:
- Голеню Олександра Євгеновича виконуючим обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК";
- Руднєва Олексія Миколайовича на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".
Вказане рішення набирає чинності з 31.03.2021.
Голеня Олександр Євгенович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; акцiями емiтента не володiє (частка у статутному капiталi емiтента 0%); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на посадi заступника директора Кредитного департаменту, члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" перебував з 03.01.2020; строк, на який призначено виконуючим обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", не визначено; протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: заступника директора Кредитного департаменту, члена Правлiння, директора Кредитного департаменту, члена Правлiння, директора Кредитного департаменту, начальника Кредитного управлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".
Руднєв Олексiй Миколайович: володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 24758875 грн. (частка у статутному капiталi емiтента 8,701368%); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на посадi виконуючого обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" перебував з 01.10.2020; на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" призначений (вiдповiдно до Статуту емiтента) строком на 3 роки; ранiше займав посади: виконуючого обов'язки Голови Правління, Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"; директора Центру роздрiбного бiзнесу АТ "Банк "Фiнанси та Кредит".
30.03.2021 призначено Виконуючий обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" Голеня Олександр Євгенович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 30.03.2021 (протокол №2021033001) призначено з 01.04.2021:
- Голеню Олександра Євгеновича виконуючим обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК";
- Руднєва Олексія Миколайовича на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".
Вказане рішення набирає чинності з 31.03.2021.
Голеня Олександр Євгенович: згоди на розкриття паспортних даних не надано; акцiями емiтента не володiє (частка у статутному капiталi емiтента 0%); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на посадi заступника директора Кредитного департаменту, члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" перебував з 03.01.2020; строк, на який призначено виконуючим обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", не визначено; протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: заступника директора Кредитного департаменту, члена Правлiння, директора Кредитного департаменту, члена Правлiння, директора Кредитного департаменту, начальника Кредитного управлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК".
Руднєв Олексiй Миколайович: володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 24758875 грн. (частка у статутному капiталi емiтента 8,701368%); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на посадi виконуючого обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" перебував з 01.10.2020; на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" призначений (вiдповiдно до Статуту емiтента) строком на 3 роки; ранiше займав посади: виконуючого обов'язки Голови Правління, Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"; директора Центру роздрiбного бiзнесу АТ "Банк "Фiнанси та Кредит".