Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14352406
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"
Дата, на яку складено інформацію: 22.07.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.07.2021 призначено Перший заступник Голови Правління АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" КОТЮЖИНСЬКИЙ Андрій Олексійович 14352406 0
Зміст інформації:
Наглядова рада АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" на засiданнi, що вiдбулося 22 липня 2021 року, прийняла рiшення призначити Котюжинського Андрія Олексійовича Першим заступником Голови Правління з 23.07.2021 р. Наказ про призначення №546-вк від 22.07.2021р. Термін повноважень - 3 роки. Посади, якi обiймав Котюжинський А.О. протягом останнiх п'яти рокiв: 03.09.2019 - 02.07.2021 АТ "ОТП БАНК", ідентифікаційний код 21685166, директор департаменту з контролю за кредитними ризиками. 01.07.2019 - 02.09.2019 АТ "ОТП БАНК", ідентифікаційний код 21685166, директор з питань контролю за кредитними ризиками. 07.05.2018 - 27.06.2019 ТОВ "Делойт і Туш", ідентифікаційний код 20043783, директор, відділ консалтингу 16.01.2018 - 04.05.2018 ТОВ "ПрайсуотерхаусКуперс Едвайзорі", ідентифікаційний код 38453908, директор підрозділу управління ефективністю бізнесу відділу консультаційних послуг 01.10.2016 - 15.01.2018 ТОВ "ПрайсуотерхаусКуперс", ідентифікаційний код 20029371, директор підрозділу управління ефективністю бізнесу відділу консультаційних послуг У посадової особи відсутні непогашені судимості за корисливі та посадові злочини. Затвердити з 23.07.2021 Правління Банку у наступному складі: - Панов Сергій Миколайович - Голова Правління; - Котюжинський Андрій Олексійович - Перший заступник Голови Правління; - Поплавська Тетяна Володимирівна - заступник Голови Правління з корпоративного бізнесу; - Горкун Тарас Ігорович - заступник Голови Правління з роздрібного бізнесу та діджитал трансформації; - Шведа Оксана Федорівна - заступник Голови Правління з казначейства; - Соболєва Маріанна Володимирівна - заступник Голови Правління з юридичних питань; - Кривошеїн Петро Петрович - заступник Голови Правління з управління проблемними та непрофільними активами; - Волков Сергій Олександрович - заступник Голови Правління; - Ізбінська Галина Миколаївна - Заступник Голови Правлiння з операційної роботи; - Кононенко Павло Миколайович - заступник Голови Правління з безпеки.