Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація за 1 квартал 2021 року
Назва: Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
ЄДРПОУ: 14305909
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2021

Інформація про посадових осіб емітента


Посада* Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові Писарук Олександр Володимирович
Рік народження 1965
Освіта Вища економiчна
Стаж роботи (років) 31
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 Мiжнародний Валютний Фонд, - старший експерт (з 06.06.2016р. по 09.08.2019р.)
Опис 19 серпня 2019 року Наглядовою радою Банку (Протокол НР-8/5 вiд 19.08.2019 року) було прийнято рiшення щодо призначення п. Писарука Олександра Володимировича на посаду Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" датою наступного робочого дня пiсля отримання Банком вiд Нацiонального банку України погодження його кандидатури на посаду Голови Правлiння Банку на строк до 31.12.2022 року.
02.10.2019 року Банк отримав лист вiд Нацiонального банку України щодо погодження кандидатури п. Писарука О.В. на посаду Голови Правлiння Банку (вх. № 146176 вiд 02.10.2019).
Таким чином, п. Писарук О.В. призначений на посаду Голови Правлiння Банку з 03.10.2019 року (Наказ №2306к вiд 02.10.2019).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Перший Заступник Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові Бьош Герхард
Рік народження 1957
Освіта Вища економiчна
Стаж роботи (років) 33
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" - Перший заступник Голови Правлiння.
Опис Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-8/7 вiд 20.08.2010р.) призначений на посаду Першого Заступника Голови Правлiння, яку обiймає з 06 листопада 2010 р.
Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол Спостережної Ради №СР-12/5 вiд 29.12.2016р.) продовжено термiн повноважень п. Бьоша до 31 грудня 2018 р.
Рiшенням Наглядової ради Банку (Протокол Наглядової Ради №НР- 6/2 вiд 01.10.2018р.) продовжено термiн повноважень п. Бьоша Г. на посадi Першого Заступника Голови Правлiння Банку на три роки до 31 грудня 2021 р.
15.03.2021 року Наглядовою радою Банку (Протокол НР-3/1 вiд 15.03.2021 року) було прийнято рiшення про припинення повноважень Першого заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" п. Бьоша Герхарда та звiльнення його з посади Першого заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" на пiдставi п.1 ст.36 КЗпП України (за угодою сторiн). Повноваження Першого заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" п. Бьоша Герхарда припинилися 30.04.2021 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Заступник Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові Гурiна Наталiя Олександрiвна
Рік народження 1975
Освіта Вища економiчна
Стаж роботи (років) 27
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" - заступник Голови Правлiння.
Опис Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-12/2 вiд 21.12.2011р.) призначена на посаду Заступника Голови Правлiння з 03 сiчня 2012 р.
Рiшенням Спостережної ради (Протокол Спостережної Ради №СР-12/7 вiд 29.12.2016р.) термiн повноважень продовжено до 31.12.2018р.
Рiшенням Наглядової ради Банку (Протокол Наглядової Ради №НР- 6/3 вiд 01.10.2018р.) продовжено термiн повноважень п. Гурiної Н.О. на посадi Голови Правлiння Банку на три роки до 31 грудня 2021 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Заступник Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові Шевченко Оксана Вiкторiвна
Рік народження 1970
Освіта Вища економiчна
Стаж роботи (років) 28
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" - директор департаменту операцiйного сервiсу АТ "Райффайзен Банк Аваль" (з 01.08.2014р.), операцiйний директор АТ "Райффайзен Банк Аваль" (з 01.03.2016р.), заступник Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" (з 01.09.2016р.).
Опис Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-8/7 вiд 31.08.2016 р.) призначена на посаду Заступника Голови Правлiння з 01 вересня 2016 р.
Наглядова рада АТ "Райффайзен Банк Аваль" продовжила на три роки з 31.12.2019 року по 31.12.2022 рiк термiн повноважень заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" Шевченко Оксани Вiкторiвни (Протокол №НР-10/6 вiд 10.10.2019 року).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Заступник Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові Зотай Енкелейд
Рік народження 1982
Освіта Вища. Iнформатика. Бiзнес адмiнiстрування. Магiстр бiзнес адмiнiстрування.
Стаж роботи (років) 19
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. Райффайзен Банк Хорватiя 53056966535 Райффайзен Банк Албанiя, Албанiя - виконавчий директор з IТ (з 01.06.2011р. по 30.10.2017 рр.), Райффайзен Банк Хорватiя, Хорватiя - виконавчий директор з IТ (з 11.11.2017р. по 31.05.2020 рр.)
Опис Наглядовою радою Банку було прийнято рiшення щодо призначення п. Енкелейда Зотая заступником Голови Правлiння, членом Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль", вiдповiдальним за вертикаль Iнформацiйної пiдтримки з 01 червня 2020 року по 30 липня 2023 року (Протокол НР-3/2 вiд 06.03.2020 року, Протокол НР - 5/8 вiд 25.05.2020 року).
п. Енкелейд Зотай вступив на посаду з 01 червня 2020 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


Посада* Заступник Голови Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові Мiторай Шимон Пйотр
Рік народження 1980
Освіта Вища економiчна
Стаж роботи (років) 16
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. ПЗУ СА (PZU SA) 0000009831 ПЗУ СА (PZU SA) - (2018-2020 рр.) - Головний дiджитал директор / головний IТ-директор (мiсцезнаходження Польща).
Опис Рiшенням Наглядової ради Банку (Протокол Наглядової Ради №НР-7/8 вiд 31.07.2020р.) п. Шимона Мiторая Пйотра призначено на посаду заступника Голови Правлiння Банку з 01.10.2020 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi
Прізвище, ім’я, по батькові Макаренко Людмила Олексiївна
Рік народження 1961
Освіта Вища економiчна
Стаж роботи (років) 37
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" - головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi.
Опис Наказом Голови Правлiння Банку призначена на посаду Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi з 27 березня 2006 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посада* Головний аудитор банку служби внутрiшнього аудиту
Прізвище, ім’я, по батькові Палiєнко Оксана Валерiївна
Рік народження 1973
Освіта Вища економiчна
Стаж роботи (років) 25
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" - Головний аудитор банку служби внутрiшнього аудиту.
Опис Наказом Голови Правлiння Банку призначена на посаду Головного аудитора банку служби внутрiшнього аудиту Банку з 15 лютого 2012 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Голова Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові Янушевський Лукаш Януш
Рік народження 1978
Освіта Вища. Магiстр економiки.
Стаж роботи (років) 23
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" FN 122119m На момент обрання Головою Наглядової ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Члена Правлiння, Ринки та iнвестицiйний банкiнг, "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя).
Опис Обраний Головою Наглядової ради Банку дистанцiйними рiчними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 вiд 11.09.2020) 11 вересня 2020 року строком на три роки. Є представником акцiонера "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя), що має iстотну участь у статутному капiталi Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Заступник Голови Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові Андрiй Сергiйович Степаненко
Рік народження 1972
Освіта Вища. Кандидат економiчних наук.
Стаж роботи (років) 28
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" FN 122119m На момент обрання Заступником Голови Наглядової ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Члена Правлiння, Роздрiбний банкiнг "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя).
Опис Обраний Заступником Голови Наглядової ради Банку дистанцiйними рiчними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 вiд 11.09.2020) 11 вересня 2020 року строком на три роки. Є представником акцiонера "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя), що має iстотну участь у статутному капiталi Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові Гейєр-Шалль Елiзабет
Рік народження 1976
Освіта Вища економiчна. Магiстр соцiальних i економiчних наук.
Стаж роботи (років) 24
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" FN 122119m На момент обрання Членом Наглядової ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працювала на посадi керiвника компанiї GPMO, керiвника стратегiї COO, Управлiння та Змiн "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя).
Опис Обрана Членом Наглядової ради Банку дистанцiйними рiчними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 вiд 11.09.2020) 11 вересня 2020 року строком на три роки. Є представником акцiонера "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя), що має iстотну участь у статутному капiталi Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові Морару Андреа
Рік народження 1975
Освіта Вища. Магiстр бiзнес-адмiнiстрування.
Стаж роботи (років) 20
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку 000000000 На момент обрання Членом Наглядової ради Банку працювала на посадi Директора - Регiонального керiвника Грецiї та Кiпру, Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку, Грецiя.
Опис Обрана Членом Наглядової ради Банку дистанцiйними рiчними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 вiд 11.09.2020) 11 вересня 2020 року строком на три роки. Є представником акцiонера Європейський Банк Реконструкцiї та Розвитку (Сполучене Королiвство), що має iстотну участь у статутному капiталi Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові Матейка Томас Антон
Рік народження 1983
Освіта Вища. Магiстр дiлового адмiнiстрування (у банкiвськiй сферi).
Стаж роботи (років) 16
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" FN 122119m На момент обрання Членом Наглядової ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi начальника Департаменту з питань управлiння фiнансовими установами, ризиками країн та портфельними ризиками, "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя).
Опис Обраний Членом Наглядової ради Банку дистанцiйними Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 вiд 11.09.2020) 11 вересня 2020 року строком на три роки. Є представником акцiонера "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя), що має iстотну участь у статутному капiталi Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові Брайт Гельмут
Рік народження 1957
Освіта Вища економiчна. Магiстр наук
Стаж роботи (років) 39
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" FN 122119m На момент обрання Членом Наглядової ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Керiвника вiддiлу з питань корпоративних фiнансiв "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя).
Опис Обраний Членом Наглядової ради Банку дистанцiйними рiчними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 вiд 11.09.2020) 11 вересня 2020 року строком на три роки. Є представником акцiонера "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (Австрiя), що має iстотну участь у статутному капiталi Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Член Наглядової ради (незалежний)
Прізвище, ім’я, по батькові Шеремета Павло Михайлович
Рік народження 1971
Освіта Вища. Спецiалiст з економiчного i соцiального планування. Магiстр бiзнес-адмiнiстрування.
Стаж роботи (років) 26
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. РЕЛIГIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ "УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ" 20850999 На момент обрання Членом Наглядової ради Банку працював на посадi Директора Школи управлiння РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ "УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ".
Опис Обраний Членом Наглядової ради Банку в якостi незалежного члена дистанцiйними рiчними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 вiд 11.09.2020) 11 вересня 2020 року строком на три роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Член Наглядової ради (незалежний)
Прізвище, ім’я, по батькові Дерев'янко Ганна Олександрiвна
Рік народження 1977
Освіта Вища. Мiжнародна економiка. Магiстр з мiжнародного iнвестицiйного менеджменту.
Стаж роботи (років) 23
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. Європейська Бiзнес Асоцiацiя 31811085 На момент обрання Членом Наглядової ради Банку працювала на посадi Виконавчого директора Європейської Бiзнес Асоцiацiї.
Опис Обрана Членом Наглядової ради Банку в якостi незалежного члена дистанцiйними рiчними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 вiд 11.09.2020) 11 вересня 2020 року строком на три роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада* Член Наглядової ради (незалежний)
Прізвище, ім’я, по батькові Почкун Олександр Васильович
Рік народження 1971
Освіта Вища.Фiнансовий менеджмент.Магiстр.
Стаж роботи (років) 21
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав. "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА" 30373906 На момент обрання Членом Наглядової ради Банку працював на посадi Керуючого партнера компанiї ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА".
Опис Обраний Членом Наглядової ради Банку в якостi незалежного члена дистанцiйними рiчними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 вiд 11.09.2020) 11 вересня 2020 року строком на три роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
22 грудня 2020 року п. Почкуном О.В. була подана заява про звiльнення з посади члена Наглядової ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" (незалежного) за власним бажанням.
Фактичне припинення повноважень п. Почкуна О.В. - з 05.01.2021 року, пiсля спливу двотижневого строку з дати одержання Банком вiдповiдної письмової заяви (вiдповiдно до п. 6.3.8. Статуту АТ "Райффайзен Банк Аваль" та п.10а Положення про Наглядову раду АТ "Райффайзен Банк Аваль").

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.