Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30664834
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривенко Василь Васильович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 30664834
4)Рік народження** 1948
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 46
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Білоцерківська ТЕЦ"-директор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.04.2014 5 років
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата в грошовій виплачувалась згідно колективного договору підприємства, винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 31 років Попередні посади: директор Посадова особа займає посаду голови правління ПАТ"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ".

1)Посада* Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скогутовська Олена Георгіївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 30664834
4)Рік народження** 1964
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 30
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ведучий економіст ВАТ"Міськбуд"
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2018 3 років
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі як члена ревізійної комісії емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 17 років Попередні посади: останні 5-ть років начальник ПЕВ ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1)Посада* Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сич Катерина Вячеславівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 30664834
4)Рік народження** 1989
5)Освіта** повна вища
6)Стаж роботи (років)** 5
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ"УКРСОЦБАНК" - старший касир
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2018 3 років
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі як члену ревізійної комісії емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод відбулися. Сич К.В. вибрана членом ревізійної комісії.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 0 Попередні посади: останні 1,5 -ра років - економіст 1 категорії ПЕВ ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Макаркіна Олена Миколаївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 30664834
4)Рік народження** 1957
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 40
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"-головний бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.11.2000 безсроковий
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата в грошовій формі виплачувалась згідно колективного договору підприємства, винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 30 роки Попередні посади: головний бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1)Посада* Голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марчук Валерій Миколайович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 30664834
4)Рік народження** 1959
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 42
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник ВЗіЛ ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2017 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата в грошовій формі, винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі як голові наглядової ради емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 17 років Попередні посади: начальник ВМТП ВАТ "Білоцерківська ТЕЦ"

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Самелюк Тетяна Анатоліївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 30664834
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Київоблгаз" -юристконсульт
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2017 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата в грошовій формі, винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі як члену наглядової ради емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не відбулися. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 5 років Попередні посади: юристконсульт 2 категорії ПРАТ"БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Почапський Олексій Пантелейович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 30664834
4)Рік народження** 1947
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 54
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** БМУ Білоцерківської ТЕЦ- головний інженер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2017 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата в грошовій формі , винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі як голові наглядової ради емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 28 роки Попередні посади: головний інженер, останні 5-ть років працює начальником відділу РБС ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

1)Посада* Голова Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравець Ігор Борисович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 30664834
4)Рік народження** 1973
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Підприємство "Е" А-Електромеханікс - агроном-насіннєвод
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2018 3 років
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Заробітна плата в грошовій формі , винагорода в грошовій та натуральній формах посадовій особі як голови ревізійної комісії емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 16 років Попередні посади: агроном-насіннєвод, останні 5-ть років працює начальником АТД ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.