Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30664834
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про похідні цінні папери


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію Міжнародний ідентифікаційний номер Вид похідних цінніх паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн.) Характеристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01.01.1900 д/н UA4000112577 Акція проста Акція проста бездокументарна іменна д/н д/н д/н д/н 0 0 д/н