Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30664834
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


1)Найменування д/н
2)Організаційно-правова форма Значення 0 відсутнє в довіднику 41
3)Код за ЄДРПОУ д/н
4)Місцезнаходження д/н
5)Опис ємітент не приймав участі в створенні юридичних осіб