Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32359108
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
виписка АД №664449
3. Дата проведення державної реєстрації
21.04.2004
4. Територія (область)
44000
5. Статутний капітал (грн)
385068000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3436
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
05.10Добування кам'яного вугілля
46.71Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
33.12Ремонт і технічне обслуговування машині устатковання промислового призначення
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Відділення у м.Лисичанську філії АТ "Державний експортно-імпортний банк України" м.Харків
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
UA843223130000026007000036397
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
5) МФО банку
300614
6) поточний рахунок
UA743006140000026001500346283