Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00191230
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ"
Дата, на яку складено інформацію: 18.10.2019

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 18.10.2019 LASARTICO HOLDINGS LIMITED 273969 26.0809 3
Зміст інформації:
Згiдно iнформацiї, отриманої 18 жовтня 2019 р. вiд Центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», вiдповiдно до даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Запоріжсталь», сформованого станом на 11.10.2019 р., серед акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій вiдбулись наступнi змiни: 1. Розмiр пакету власника акцiй LASARTICO HOLDINGS LIMITED (Кіпр), реєстрацiйний код 273969, внаслідок прямого відчуження права власності зменшився з 689497257 простих iменних акцiй (26,3026% - частка в загальній кількості голосуючих акцій) до 79310453 простих iменних акцiй (3,0255% - частка в загальній кількості голосуючих акцій). У емітента відсутня інформація про дати, в які акціонерами було досягнуто або перетнуто порогові значення. Повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства» до емітента не надходило.
2 18.10.2019 BRANDFELD FINANCE LIMITED 274804 23.9222 0
Зміст інформації:
Згiдно iнформацiї, отриманої 18 жовтня 2019 р. вiд Центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», вiдповiдно до даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Запоріжсталь», сформованого станом на 11.10.2019 р., серед акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій вiдбулись наступнi змiни: 2. Розмiр пакету власника акцiй BRANDFELD FINANCE LIMITED (Кіпр), реєстрацiйний код 274804, внаслідок прямого відчуження права власності зменшився з 632427547 простих iменних акцiй (24,1255% - частка в загальній кількості голосуючих акцій) до 0 простих iменних акцiй (0% - частка в загальній кількості голосуючих акцій). У емітента відсутня інформація про дати, в які акціонерами було досягнуто або перетнуто порогові значення. Повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства» до емітента не надходило.
3 18.10.2019 METINVEST B.V. 24321697 0 47.0032
Зміст інформації:
Згiдно iнформацiї, отриманої 18 жовтня 2019 р. вiд Центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», вiдповiдно до даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Запоріжсталь», сформованого станом на 11.10.2019 р., серед акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій вiдбулись наступнi змiни: 3. Розмiр пакету власника акцiй METINVEST B.V. (Нідерланди), реєстрацiйний код 24321697, внаслідок прямого набуття права власності збільшився з 0 простих iменних акцiй (0% - частка в загальній кількості голосуючих акцій) до 1242614351 простих iменних акцiй (47,4026% - частка в загальній кількості голосуючих акцій). У емітента відсутня інформація про дати, в які акціонерами було досягнуто або перетнуто порогові значення. Повідомлення відповідно до статті 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства» до емітента не надходило.