Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 03.07.2010
Дата публікації 06.07.2010 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Мечникова, 2, (літера А), приміщення № 9, кім. 4,5, 01601, Україна
Керівник* Снєгірєв Андрій Вячеславович - Голова Правління. Тел: 0442070101
E-mail* garmash@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФК Сократ» (протокол №45) 03 липня 2010 року було обрано (призначено) Снєгірєва Кіма Андрійовича на посаду члена Наглядової Ради Товариства (паспорт серії СО 064374, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Київ 08.07.1999 року).


Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Снєгірєв Андрій Вячеславович