Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 03.08.2010
Дата публікації 06.08.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Євець Ірина Володимирівна - Голова Правління. Тел: 0444556240
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення прийнято 03 серпня 2010 року позачерговими Загальними Зборами акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» (Протокол № 12 позачергових Загальних Зборів акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» від 03 серпня 2010 року)
ВАТ «КЗБН «Росинка» на підставі зведеного облікового реєстру власників ЦП від 3 серпня 2010 року, отриманої від депозитарія ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», повідомляє, що в результаті проведення операції в системі реєстру – власником акцій ВАТ «КЗБН «Росинка» якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій стала Компанія Apresto Management Limited, юридична особа що створена за законодавством Республіки Кіпр з реєстраційним номером НЕ 229652, адреса якої: Агіас Філаксеос і Зінонос Россіді, 2, 1-й поверх, 3082 Лімасол, Кіпр якій належить 2 100 977 914 цінних паперів, що становить 99,6941% від загальної кількості цінних паперів емітентом яких є ВАТ «КЗБН «Росинка».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління
ВАТ КЗБН “Росинка” _______________________________________________ І. В. Євець
03.08.2010 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Євець Ірина Володимирівна