Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 03.08.2010
Дата публікації 06.08.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Євець Ірина Володимирівна - Голова Правління. Тел: 0444556240
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення прийнято 03 серпня 2010 року позачерговими Загальними Зборами акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» (Протокол № 12 позачергових Загальних Зборів акціонерів ВАТ «КЗБН «Росинка» від 03 серпня 2010 року)
03 серпня 2010 року позачерговими Загальними Зборами акціонерів було прийняте рішення про погодження та затвердження умов кредитного договору №12-47/1-10 від 30.06.2010, іпотечного договору №12-47/1-10/04 від 30.06.2010 та договору застави основних засобів №12-47/1-10/05 від 30.06.2010, що укладені між ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та ВАТ «КЗБН «Росинка» (протокол позачергових Загальних Зборів акціонерів № 12 від 03 серпня 2010 року)
Договір підписано 30 червня 2010 року. Кредит надається шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунок Позичальника в сумі 86 000 000,00 грн. з терміном повернення кредиту по 20 грудня 2010 року у вигляді відновлювальної кредитної лінії під 22 % річних. Виконання зобов’язань Позичальника забезпечується заставою основних засобів ВАТ «КЗБН «Росинка»; іпотекою земельної ділянки та майнових прав на комплекс будівель по вул.. Кемеровській,1, на пертині вул.. Поперечної та Павла Дибенка в Оболонському районі м. Києва, що належить ВАТ «КЗБН «Росинка», іпотекою земельних ділянок; іпотекою земельних ділянок, розташованих на території Блиставицької сільської ради Бородянського району Київської області, що належать майновому поручителю; іпотекою земельних ділянок, розташованих на території Требухівської сільської ради у Броварському районі Київської області, що належать майновому поручителю.
Кредит отримано 30 червня 2010 року.
Кредитором є – Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ХРЕЩАТИК», код за ЄДРПОУ 19364259, адреса: Україна, м. Київ – 001, вул. Хрещатик, 8-А.
Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок року становила 31014 тис. грн.. Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок року складає 277 %.
Кредит надано для поповнення обігових коштів та здійснення статутної діяльності, в т.ч. для довгострокових розрахунків з нерезидентом «Black Lion Beverages IV B.V.» за договорами позик - № 100709 від 10.07.2009, № 241109 від 24.11.2009, № 1-151208 від 15.12.2008 зі своїх поточних рахунків у АТ «УкрСиббанк», АТ «Каліон Банк Україна».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління
ВАТ КЗБН “Росинка” _______________________________________________ І. В. Євець
03.08.2010 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Євець Ірина Володимирівна