Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.08.2010
Дата публікації 19.08.2010 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Євець Ірина Володимирівна - Голова Правління. Тел: 0444556240
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення прийнято 16 серпня 2010 року на засіданні Наглядової ради ПрАТ «КЗБН «Росинка» (Протокол № 1 засідання Наглядової ради ПрАТ «КЗБН «Росинка» від 16 серпня 2010 року).
Голова Наглядової ради ПрАТ «КЗБН «Росинка» Войтко Євген Володимирович за власним бажанням прийняв рішення про дострокове припинення з 16 серпня 2010 року повноважень Голови Наглядової ради Товариства.
Достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Войтка Євгена Володимировича (Паспорт серії МЕ 885800 виданий Святошинським РУГУ МВС України в м. Києві 03.07.2008р., ід. номер 2845103733).
Войтко Євген Володимирович володіє 100 голосуючими акціями, непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Войтко Євген Володимирович перебував на посаді Голови Наглядової ради Товариства з 03 серпня 2010 року.
Замість Войтка Євгена Володимировича Головою Наглядової ради Товариства обрано Костенка Костянтина Анатолійовича.


Рішення прийнято 16 серпня 2010 року на засіданні Наглядової ради ПрАТ «КЗБН «Росинка» (Протокол № 1 засідання Наглядової ради ПрАТ «КЗБН «Росинка» від 16 серпня 2010 року).
Обрано Головою Наглядової ради Товариства Костенка Костянтина Анатолійовича (Паспорт серії СН 450651 виданий Радянським РУГУ МВС України в м. Києві 25.03.1997р., ід. номер 2832808253) - представника Компанії Apresto Management Limited, яка володіє 2 100 977 914 голосуючими акціями.
Костенко Костянтин Анатолійович непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Костенка Костянтина Анатолійовича обрано Головою Наглядової ради Товариства з 17.08.2010р. строком на 1 (один) рік, а в разі не прийняття рішення про обрання або переобрання Наглядової Ради - до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання кожного члена окремо, або повного складу Наглядової ради.


Голова Правління
ПрАТ КЗБН “Росинка” _________________________________________ І. В. Євець
16.08.2010 року.


Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Євець Ірина Володимирівна

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Євець Ірина Володимирівна