Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 26.08.2010
Дата публікації 26.08.2010 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* м. Київ, вул. Мечникова, 2, (літера А), приміщення № 9, кім. 4,5, 01601, Україна
Керівник* Снєгірєв Андрій Вячеславович - Голова Правління. Тел: 0442070101
E-mail* garmash@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
У зв’язку з виходом зі складу акціонерів, 25.08.2010 р. за наказом № 42/1 звільнено за власним бажанням з посади Члена Наглядової Ради ПрАТ «ФК Сократ» Смалія Олександра Володимировича (паспорт серії СН 214415, виданий Радянським РУГУ МВС України в місті Київ 05.07.1996 року).
Згідно Рішення Загальних Зборів акціонерів зазначеного у Протоколі № 46 від 26.08.2010р. відбулися наступні зміни у складі посадових осіб ПрАТ «ФК Сократ»:
Обрано (призначено) на посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ «ФК Сократ» компнанію Челмер Ассетс Лімітед [Chelmer Assets Limited], в особі представника Смалія Олександра Володимировича (паспорт серії СН 214415, виданий Радянським РУГУ МВС України в місті Київ 05.07.1996 року). Частки в статутному капіталі не має. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Снєгірєв Андрій Вячеславович