Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата здійснення дії: 10.11.2010
Дата публікації 10.11.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"
Юридична адреса* 65023 м.Одеса,вул Садова,3
Керівник* Ніверчук Олександр Миколайович - Голова правління. Тел: 0487172050
E-mail* oukp@od.energy.gov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
10.11.2010 ВАТ "Одесаобленерго" отримано листа від ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" (віх.№ 2104 від 04.11.2010) з повідомленням про переведення акцій ВАТ "Одесаобленерго" до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу.
(код ISIN - UA 1500911003).
1. дата дії - повідомлення про включення акций ВАТ "Одесаобленерго"до 2-го рівня лістингу отримано 10.11.2010 року.
2.Дія - лістинг цінних паперів ВАТ "Одесаобленерго".
3.Найменування фондовой біржі - ПрАТ "Фондова біржа ПФТС".
4.Від - акції.
5.Номінальна вартість - 0,25 грн.
6. Кількисть цінних паперів - 208495560 штук.
7. Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія, до загального розміру конкретного випуску цінних паперів - 100 (сто) відсотків.
8.Дата реєстрації випуску цінних паперів - 25.01.2002 р.
9. Номер свідоцтва про раєстрацію цінних паперів - 03/15/1/2
10.Найменування органу, що здійснив державну раєстрацію випуску цінних паперів - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
11.Вид, тип, та форма існування цінних паперів - акції, прості іменні, у бездокументарній формі існування.
12.Найменування фондової біржі, яка прийняла рішення про лістинг цінних паперів емітента - ПрАТ "Фондова біржа ПФТС"(рішення № 0411/2010/02).
13. Рішення набирає чинності з 08 листопада 2010 р.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства :
Голова Правління - Ніверчук Олександр Миколайович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Ніверчук Олександр Миколайович