Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 16.11.2010
Дата публікації 17.11.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Нові Технології"
Юридична адреса* Київська область, Шевченківський район, м. Київ, вул.Олеся Гончара, буд. 73, офіс 5, 01054
Керівник* Аврамов Іван Іванович - Голова Наглядової ради - Президент. Тел: 0442794837
E-mail* vatnzvkifnt@ca.donbass.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомляємо, що ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Товариство) 16.11.2010 р. отримало інформацію про внесення змін до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на обліку дату – 17.11.2010 р., згідно з яким відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:
1. Пакет власника акцій - «ІНДАСТРІ ІСТ ЮРОП ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (INDASTRY EAST EUROPE INVESTMENTS LTD), місцезнаходження: Сьют22, 95 Вілтон Роад, SW1V 1BZ, United Kingdom, став менше 10 відсотків голосуючих акцій та становить 0 (нуль) штук простих іменних акцій, що складає 0 (нуль) відсотків голосуючих акцій Товариства.
2. Пакет власника акцій - «ГУДЛАЙТ КЕПІТЕЛ ЛІМІТЕД» (GOODLIGHT CAPPITAL LTD), місцезнаходження: Лондон, 122-126 Тулей Стрит, SE 1 2TU, United Kingdom, став більше 10 відсотків голосуючих акцій та становить 18 700 000 (вісімнадцять мільйонів сімсот тисяч) штук простих іменних акцій, що складає 50 (п’ятдесят) відсотків голосуючих акцій Товариства, у тому числі з урахуванням розміру збільшення.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Наглядової ради - Президент Аврамов Іван Іванович