Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.11.2010
Дата публікації 24.11.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Бикадоров Віктор Петрович - Голова Правління. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Правлінням ВАТ «ХК «Луганськтепловоз», по незалежним від нього причинам, у зв'язку з незавершеністю процесу приватизації та судових розглядів щодо даного питання, ухвалено рішення (протокол від 15 листопада № 120/1) про перенесення дати проведення загальних зборів акціонерів товариства з 26 листопада 2010 року на 25 березня 2011 року. Кожний акціонер буде персонально повідомлен про нову дату зборів і можливі зміни до порядку денного.

Телефони для довідок:
(0642) 58-42-09, 050-203-89-21, внутрішній: 58-39, 55-62.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Бикадоров Віктор Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.11.2010
(дата)