Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.09.2007
Дата публікації 21.09.2007 17:15:33
Найменування емітента* закрите акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72, Н/П №147 (літ.А),к.1
Керівник* Пономаренко Володимир Вікторович - Генеральний директор. Тел: 0442070101
E-mail* taran@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Загальними Зборами акціонерів 19.09.2007 року було затверджено наступний склад правління товариства:
- Нілова В.В., паспорт 4501240063, Виданий ВВС «Крилатське», м. Москва, від 09.09.01 року. Володіє 25% (747 500 шт.) акцій у статутному фонді товариства.
- Смалія О.В., паспорт СН214415, виданий Радянським РУГУ МВС України у м. Києві, від 5.07.96 року. Володіє 9,999967% (298 999 шт.) акцій у статутному фонді товариства.
- Остапенко В.А.,паспорт СО 377822, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.04.2000 року. Акціями товариства не володіє.
- Пономаренко В.В., паспорт СН 542413, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 19.06.96 року. Акціонерами не володіє.
- Латун О.В., паспорт НС 409160, виданий Корсунь-Шевченківським РВУМВС України у Черкаській області 19.12.1997 року. Акціями товариства не володіє.
- Лісничого К. М. паспорт ВН 05360078, виданий Житомирським РВ УМВС України у Житомирській області, 26.09.2001 року.Акціями товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини зазначені особи не мають.
На цих же Загальних зборах було призначено Ревізора -
Сазонову Тетяну Павлівну, СН 282879, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві, 25.10.96. Володіє 0,000033 (1 шт.) акцій в статутному капіталі товариства.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
Генеральний директор Пономаренко Володимир Вікторович

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Пономаренко Володимир Вікторович