Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 10.12.2010
Дата публікації 14.12.2010 15:49:04
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про розміщення акцій на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів АТ «Укрінбанк», які відбулися 10.12.2010 (протокол №2 від 10.12.2010).
Кількість та сума акцій, що розміщуються: 10 057 658 526 акцій на суму 100 576 585 грн. 26 коп.
Спосіб розміщення акцій: закрите (приватне) розміщення.
Тип та форма існування акцій, що розміщуються: прості іменні акції бездокументарної форми існування.
Розмір збільшення статутного капіталу емітента шляхом додаткового випуску акцій: статутний капітал АТ «Укрінбанк» збільшується до 305 000 000,00 гривень. Номінальна вартість однієї простої іменної акції становить 0,01 грн. (одна копійка). АТ «Укрінбанк» здійснює розміщення акції за номінальною вартістю – 0,01 грн. (одна копійка).
Всі акціонери АТ «Укрінбанк» мають рівне переважне право на придбання акцій, що розміщуються, у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату початку першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій. Так як в складі акціонерів АТ «Укрінбанк» відсутні власники істотної участі (власники великого пакету акцій), розміщення акцій не призведе до зміни власників великого пакету акцій.
Співвідношення (у відсотках) кількості акцій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу АТ «Укрінбанк» складає 49,20 %.
Інформація про права, які отримують інвестори на придбання акцій, що розміщуються:
- брати участь в управлінні діяльністю АТ «Укрінбанк» особисто або через своїх представників;
- брати участь у розподілі прибутку АТ «Укрінбанк» та одержувати його частку (дивіденди);
- одержувати інформацію про діяльність АТ «Укрінбанк»;
- володіти та користуватися іншими правами, що передбачені законодавством України та Статутом АТ «Укрінбанк».
Спосіб оплати акцій: оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами.
Мета розміщення акцій: виконання програми капіталізації АТ «Укрінбанк». Напрями використання
отриманих коштів: збільшення обсягів активних операцій банку.
На дату прийняття рішення про розміщення акцій інформації про придбання цінних паперів членами уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення, не надходило.
Інформація щодо можливості конвертації акцій: конвертація акцій не передбачена.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович