Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.12.2010
Дата публікації 14.12.2010 16:02:25
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Позачергові загальні збори акціонерів АТ «Укрінбанк» (далі – Банк) 10 грудня 2010 року прийняли рішення:
1. Обрати на посаду члена Спостережної Ради Банку зі строком повноважень 3 роки:
- Манька Олександра Анатолійовича. Станом на 10.12.2010 особисто не володіє акціями Банку, є представником акціонера-фізичної особи, який станом на 10.12.2010 володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 7,9 %. З березня 2007 року обіймає посаду директора ТОВ «Ауді-Центр Київ», до цього перебував на посаді комерційного директора ТОВ «Автохаус Київ Гмбх».
- Хачатряна Мартуні Мартунійовича. Станом на 10.12.2010 особисто не володіє акціями Банку, є представником акціонера-фізичної особи, який станом на 10.12.2010 володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 9,5 %. З червня 2008 року обіймає посаду першого заступника голови правління ПрАТ «Страхова компанія «Український капітал», до цього перебував на посаді директора департаменту з перестрахування ЗАТ АСК «Інтер Трас Поліс».
2. Відкликати / звільнити з посади Голови Ревізійної комісії Банку:
- Пінькас Галину Іванівну. Станом на 10.12.2010 особисто акціями Банку не володіє. На вказаній посаді перебувала з липня 2009 року.
3. Обрати на посаду Голови Ревізійної комісії Банку зі строком повноважень 3 роки:
- Коляду Віктора Володимировича. Станом на 10.12.2010 особисто не володіє акціями Банку, є представником акціонера-фізичної особи, який станом на 10.12.2010 володіє часткою в статутному капіталі Банку в розмірі 9,5 %. Обіймає посаду директора ТОВ «Сверус».

Усі вище зазначені посадові особи згоди на розкриття паспортних даних не дали.
Усі вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не мають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович