Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.03.2011
Дата публікації 31.03.2011 08:00:11
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Бикадоров Віктор Петрович - Голова Правління. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про зміни,що сталися за рішенням правління у порядку денному загальних зборів акціонерів ВАТ „ХК „Луганськтепловоз”, які відбудуться 14.04.2011р. за адресою:
м. Луганськ, вул. Фрунзе, 110.
До порядку денного загальних зборів акціонерів додати наступне питання:
30. Ліквідація ДП „ЗТФ „Контакт”.
Повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів опубліковано 31.03.2011р. №59 газета «Бюлетень. Цінні папери України».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Бикадоров Віктор Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.03.2011
(дата)