Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Дата здійснення дії: 30.03.2011
Дата публікації 31.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк" (далі – Банк) повідомляє, що з метою оптимізації діяльності системи банку Наглядова рада Банку прийняла рішення (протокол Наглядової ради Банку № 7 від 30.03.2011) про припинення з 10.06.2011 діяльності Луцької філії Банку шляхом реорганізації її у Луцьке центральне відділення ПАТ «Укрінбанк».
Місцезнаходження філії: 43026, м. Луцьк, просп. Соборності, 32
Луцька філія Банку діяла на підставі Положення про Луцьку філію Банку та здійснювала банківські та інші операції у порядку, встановленому законодавством України.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Клименко Володимир Олександрович