Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 06.04.2011
Дата публікації 07.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Бикадоров Віктор Петрович - Голова Правління. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
06.04.2011 року ТОВ “Центр-Реєстратор” передав ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” складений депозитарієм – ВАТ “Національний депозитарій України” станом на 29.03.2011 року, згідно якого „Закрытое акционерное общество “Управляющая компания “Брянский машиностроительный завод” (місцезнаходження: Росія, м. Брянськ, вул. Ульянова, 26) є власником 76,0013 % акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз”.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Бикадоров Віктор Петрович