Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 14.04.2011
Дата публікації 18.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Бикадоров Віктор Петрович - Голова Правління. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 12 від 14.04.2011року) відбулися наступні зміни у складі посадових осіб Товариства:

Посадова особа Голова правлiння Бикадоров Віктор Петрович (паспорт: серія СТ номер 091896 10.02.2009 р. Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi) звiльнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000912 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 31.05.2002 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду Голови правлiння нiкого не призначено. У новiй редакцiї Статуту виконавчий орган товариства Правлiння замiнений на одноосiбний - Генеральний директор.

Посадова особа Заступник Голови правлiння Басов Геннадій Григорійович (паспорт: серія ЄМ номер 174600 13.05.1999 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi) звiльнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,009199 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.05.2007 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду Заступника Голови правлiння нiкого не призначено. У новiй редакцiї Статуту виконавчий орган товариства Правлiння замiнений на одноосiбний - Генеральний директор.

Посадова особа Член правлiння Міхєєв Сергій Олександрович (паспорт: серiя ЄК номер 536350 31.07.1997 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi) звiльнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,001886 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.05.2007 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду Члена правлiння нiкого не призначено. У новiй редакцiї Статуту виконавчий орган товариства Правлiння замiнений на одноосiбний - Генеральний директор.

Посадова особа Член правлiння Карпов Петро Миколайович (паспорт: серiя ЄМ номер 159284 15.04.1999 Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй областi) звiльнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Акціями не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.05.2007 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду Члена правлiння нiкого не призначено. У новiй редакцiї Статуту виконавчий орган товариства Правлiння замiнений на одноосiбний - Генеральний директор.

Посадова особа Член правлiння Подоплєлова Олександра Миколаївна (паспорт: серiя ЄК номер 283007 30.10.1996 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi) звiльнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000604 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.05.2007 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду Члена правлiння нiкого не призначено. У новiй редакцiї Статуту виконавчий орган товариства Правлiння замiнений на одноосiбний - Генеральний директор.

Посадова особа Член правлiння Шевченко Петро Михайлович (паспорт: серiя ЄМ номер 577291 01.02.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi) звiльнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,001369 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.05.2007 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду Члена правлiння нiкого не призначено. У новiй редакцiї Статуту виконавчий орган товариства Правлiння замiнений на одноосiбний - Генеральний директор.

Посадова особа Член правлiння Наталенко Михайло Олександрович (паспорт: серiя ЄК номер 368043 18.02.1997 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi) звiльнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000338 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.05.2007 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду Члена правлiння нiкого не призначено. У новiй редакцiї Статуту виконавчий орган товариства Правлiння замiнений на одноосiбний - Генеральний директор.

Посадова особа Член правлiння Волошкіна Маргарита Євгенівна (паспорт: серiя ВА номер 630893 27.03.1997 Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi) звiльнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000001 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.05.2007 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду Члена правлiння нiкого не призначено. У новiй редакцiї Статуту виконавчий орган товариства Правлiння замiнений на одноосiбний - Генеральний директор.

Посадова особа Член правлiння Мазур Павло Святославович (паспорт: серiя ЄН номер 147991 01.06.2002 Краснодонським РВ УМВС України в Луганськiй областi) звiльнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Акціями не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.05.2007 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду Члена правлiння нiкого не призначено. У новiй редакцiї Статуту виконавчий орган товариства Правлiння замiнений на одноосiбний - Генеральний директор.

Посадова особа Голова Наглядової ради Сарбаш Олександр Іванович (паспорт: серiя ВА номер 726880 07.05.1997 Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi) звiльнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000005 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.05.2007 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду Голови Наглядової ради нікого не призначено. Згiдно нової редакцiї Статуту товариства Голова Наглядової ради обирається (на засіданні Наглядової ради) членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Посадова особа член Наглядової ради Носков Александр Леонидович (росіянин) (паспорт: 60 06 799836 12.04.2007 УВС м. Новочеркаськ Ростовської областi РФ) звільнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000005 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.05.2007р.

Посадова особа член Наглядової ради Тоцен Леонід Андрійович (паспорт: серія ВВ 200541 12.02.1998 Приморським РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi) звільнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000001 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.05.2007 р.

Посадова особа член Наглядової ради Ерохов Николай Николаевич (білорус) (паспорт: серія МР 1788408 21.05.2004 МВС Республiки Бєларусь) звільнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000005 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.05.2007 р.

Посадова особа член Наглядової ради Тоцен Леонід Андрійович (паспорт: серія ВА номер 323533 22.05.1996 Червоногвардiйським РВ Макiївського УМВС України в Донецькiй областi) звільнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000005 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.05.2007 р.

Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Осипова Екатерина Викторовна (росіянка) (паспорт: серiя 45 07 386131 04.02.2005 УВС "Текстильщики" м. Москви РФ) звільнена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000005 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа перебувала на посадi з 04.05.2007 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено. Згiдно нової редакцiї Статуту товариства Голова Ревiзiйної комiсiї обирається (на засіданні Ревізійної комісії) членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревезійної комісії.

Посадова особа Генеральний директор Міхєєв Сергій Олександрович (паспорт: серiя ЄК номер 536350 31.07.1997 Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi) призначена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,001886 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу обрано на 3 роки, згідно нової редакції Статуту.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - учень гiрника, майстер остаточної зборки кабiн машинiста, холодильних камер i кузовiв, начальник змiни, заступник начальника цеху з пiдготовки виробництва контрольно-здавального цеху, начальник контрольно-здавального цеху, голова профкому, начальник вiддiлу маркетингу, директор зовнiшньоторгiвельної фiрми, директор дочiрнього пiдприємства, заступник голови Правлiння - комерцiйний директор, член Правління - комерційний директор.

Посадова особа Член Наглядової ради Катасонов Сергей Юрьевич (росіянин) (паспорт: 46 21 148618 виданий 26.08.2010р. ТП 8 гор. Щелково ОУФМС Росії по Московській області в Щелковском р-не) призначена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000002 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу обрано на 3 роки, згідно нової редакції Статуту.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - юристконсульт, начальник відділу департаменту, головний юристконсульт, провідний спеціаліст департаменту, керівник департаменту.

Посадова особа Член Наглядової ради Щербань Сергій Володимирович (паспорт серія ЄМ номер 013343 03.12.1998р. Жовтневим РВ УМВС України в Луганській області) призначена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000018 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу обрано на 3 роки, згідно нової редакції Статуту.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - слюсар електоромонтажник, економіст, начальник бюро, менеджер по робвті з цінними паперами, начальник відділа по операціям на ринку цінних паперів, провідний економіст, начальник бюро, заступник начальника відділу, начальник відділу, заступник фінансового директора з економіки і управління, заступник фінансового директора з управління.

Посадова особа Член Наглядової ради Волков Яков Михайлович (росіянин) (паспорт 36 05 214297 виданий 09.06.2005 Відділом міліції № 8 УВС промислового району м. Самари РФ) призначена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000002 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу обрано на 3 роки, згідно нової редакції Статуту.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - контролер, начальник бюро, начальник служби безпеки, адміністративний директор, заступник генерального директора з адміністративних питань, перший заступник генерального директора, заступник керівника з адміністративних питань, радник Генерального директора, керівник управління внутрішнього контролю.

Посадова особа Член Наглядової ради Бикадоров Віктор Петрович (паспорт серія СТ номер 091896 10.02.2009 Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi) призначена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000912 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу обрано на 3 роки, згідно нової редакції Статуту.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - iнженер-конструктор, заступник начальника вiддiлу виробничого, начальник вiддiлу кооперируваних поставок виробничого управлiння, в.о. директору з маркетингу, заступник голови Правлiння - комерцiйний директор, голова Правлiння - генеральний директор, голова Правлiння.

Посадова особа Член Наглядової ради Мещеряков Анатолий Анатольевич (росіянин) (паспорт серія 46 05 181822 видан 09.10.2003 р. ВВС Звьоздного городка Щелковського УВС Московської області РФ) призначена, рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 12 вiд 14.04.2011р.).
Володiє 0,000002 % у статутному капіталі.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особу обрано на 3 роки, згідно нової редакції Статуту.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - начальник довідково-інформаційної служби, начальник служби, начальник відділу, менеджер проекту департаменту, керівник проекту, директор дирекції, заступник Генерального директора, директор з зовнішніх зв'язків - керівник департаменту з зовнішніх зв'язків.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Бикадоров Віктор Петрович