Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 15.04.2011
Дата публікації 19.04.2011 08:22:05
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Міхєєв Сергій Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Член Наглядової ради Бикадоров Віктор Петрович (паспорт серія СТ номер 091896 10.02.2009 Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй областi) призначена на посаду Голови Наглядової ради, рiшення прийнято Засіданням Наглядової ради (протокол б/н вiд 15.04.2011р.). Володiє 0,000912 % у статутному капіталі. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу обрано на 3 роки, згідно нової редакції Статуту.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - iнженер-конструктор, заступник начальника вiддiлу виробничого, начальник вiддiлу кооперируваних поставок виробничого управлiння, в.о. директору з маркетингу, заступник голови Правлiння - комерцiйний директор, голова Правлiння - генеральний директор, голова Правлiння.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Міхєєв Сергій Олександрович